Bortforsling

Vill du bli kontaktad?

Bortforsling

Vi hjälper till med borttransport av material. Till detta använder vi miljöklassade lastbilar och erfarna förare. Materialet körs iväg och tippas för flisning och återvinning till värmekraftverken.