Konsultation

Vill du bli kontaktad?

Trädinventering och trädvårdsplan

Trädinventeringen görs för insamling av information om trädbestånd, artbestämning, mätning och placering. Trädvårdsplanen utgår från trädinventeringen men är mer inriktad på skötsel och underhåll utifrån ett långsiktigt perspektiv. Trädvårdsplanen innehåller rekommendationer om vad man bör göra och förbereda för varje träd så som beskärning, nyplantering och fällning. För en lyckad trädvårdsplan krävs löpande uppföljningar och kontinuerlig dokumentation. Därigenom får du en helhetssyn över ditt trädbestånd och det blir på så sätt enklare att göra en budget när du vet vilka åtgärder som bör vidtas.

Trädbesiktning

Är du osäker på om ditt träd mår bra eller om den där till synes döda grenen utgör en fara? Om svaret är ja, kan en trädbesiktning vara en god idé att göra. Vi kommer ut på plats och gör en grundlig besiktning av trädet och ger förslag på åtgärder – om det behövs. 

 

Vill du bli kontaktad?