Pris

Pris

Vi lämnar gärna en kostnadsfri offert när ni vet vad ni vill ha hjälp med. Prissättningen är individuell och beror på trädets storlek, framkomlighet samt hur kringliggande miljö ser ut. Med andra ord är det inte alltid det största trädet som är det svåraste att ta ned.