Stubbhantering

Vill du bli kontaktad?

Vi kör bort era stubbar!

Ska ni bygga, brutit upp stubbar eller bara funderar på hur ni ska bli av med dem? Vi lastar och hämtar era stubbar gratis och tar endast en deponi-kostnad per ton. Allt som behövs är att högen med stubbar är åtkomligt för borttransport med lastbil.

Minimummängd är 5ton för att nedanstående priser gäller.

Vill du bli kontaktad?

Professionell hjälp för bortforsling av stubbar

Med vårt grotbils-ekipage kan vi hämta ungefär 200m3 eller 31 ton per lastning, detta gör transporterna effektiva och miljövänliga. Självklart håller vår lastbil euro 6 klassning vilket innebär att vi kan köra inom miljözonerna utan problem.

Stubbarna lyfts på med hjälp av en kran som sitter på lastbilens bakre del så vi kan lasta både bil och släp utan att behöva koppla loss. För att maximera mängden material som vi kan transportera är både kranen och lastbilen försedd med ett vågsystem.

Med hjälp av vågsystemet kan vi se axeltryck, totalvik samt särhålla hur mycket material som vi lastat hos vardera kund på ett enkelt sätt. Detta är bra då vissa vägar har begränsningar samt att man vill maximera vikten som man får transportera på det aktuella vägsystemet som används och planera körningen efter det.

Vi hämtar stubbar i hela stor-stockholm

Vi hämtar stubbar i hela stor-Stockholm med omnejd beroende på mängd material. Alla stubbar som vi tar hand om krossas och blir till ny energi för en hållbart och långsiktig lösning.

  • Bortforsling 868kr / ton

    Minsta mängd för priset är 5 ton

Vill du bli kontaktad?