Arborist i Danderyd

Vill du bli kontaktad?

Säker trädfällning och professionell trädvård

Behöver du kunnig assistans till en trädfällning eller vägledning och hjälp från en sakkunnig inom trädvård? Då är Svensk Trädservice vad du söker. Genom lång erfarenhet och grundläggande kunskap hjälper vi dig i Danderyd med alla dina tänkbara trädrelaterade uppgifter. Vår kundbas består av både privata personer, företag, fastighetsskötare och kommuner där vi utifrån personliga önskemål tillgodoser samtligas behov.

Låt oss höra mer om vad just du behöver så lägger vi fram en motsvarande lösning.

Vill du bli kontaktad?

Komplett hjälp till din trädfällning

Anledningarna till en trädfällning kan variera stort. Ibland behöver det tas ner av rent praktiska skäl då det står dumt till eller för att dess dåliga hälsa innebär fara. Men det kan också vara så att marken behöver frigöras av någon orsak eller att det exempelvis skymmer för kvällsolen. Oavsett är det viktigt att arbetet sker på ett korrekt och säkert sätt vilket kräver både kunskap och adekvata redskap.

När vi får ett uppdrag börjar vi alltid med att lyssna till kundens personliga önskemål. Därefter genomförs en grundlig riskanalys i syfte att ringa in potentiella risker liksom bedöma lämpligast metod. Markfällning är den traditionella metoden som vi nyttjar då omgivningen tillåter. I mer komplexa fall där trädet är för stort, skadat eller står sämre till är sektionsfällning mer lämpligt. I mer extrema fall kan vi även använda oss av skylift eller mobilkran för att höja säkerhetsnivån ytterligare.

Som komplement kan du även välja till stubbfräsning och bortforsling för ett komplett slutresultat.

Vi vårdar dina träd

En arborist har i uppgift att med sakkunniga metoder och råd skapa optimala förutsättningar för träds välmående och livslängd. Det kan vi göra på flera olika sätt beroende på vad du som kund önskar och behöver. Beskärning och vårdinsatser, upprättande av individuella vårdplaner, inventering och besiktning eller enklare rådgivning. Vi kan även hjälpa till med planteringen av nya träd samt erbjuda dig att beställa växterna genom oss. Här ser vi dock att du har god framförhållning. Både för att få hem beställningen i tid samt för att kunna välja den tid som är bäst lämpad för planteringen att äga rum.

Vill du bli kontaktad?

Komplett hjälp till dig i Danderyd

En trädfällning kan vara komplex och kräver vanligtvis rätt form av kunskap och utrustning för ett korrekt och säkert genomförande. Är man det minsta tveksam på hur man ska gå till väga bör man oavkortat anlita professionell hjälp. Vi på Svensk Trädservice åtar oss alla typer av trädfällningsuppdrag i Danderyd oavsett omfattning eller arbetets karaktär. Vi kan även ge guidning och personlig hjälp till skötseln av dina träd från erfaren arborist. Genom att sakkunnigt välja rätt form av vårdinsatser skapar vi goda förutsättningar så att de är vackra, säkra och välmående många år framöver.

Beskriv ditt specifika projekt eller problem så tar vi därefter tillsammans fram en lösning som matchar.

Vill du bli kontaktad?