Arborist i Södertälje

Vill du bli kontaktad?

Effektivt, säker hjälp till trädfällning och trädvård

Svensk Trädservice är ett erfaret företag i Södertälje med kapacitet att hantera alla sorters trädrelaterade uppdrag. Oss kan du vända dig till för kunnig hjälp till trädfällning och trädvård eller om du bara söker allmänna tips och vägledning. Oavsett besvarar vi förfrågan med kostnadseffektiva, smarta och långsiktiga lösningar som anpassas till dina specifika önskemål. Med bred kapacitet bistår vi både privatpersoner, kommuner, företag och fastighetsägare och står alltid redo för nya uppdrag.

 

Vill du bli kontaktad?

Professionell hjälp till alla i Södertälje

Trädfällning, trädvård, plantering, beskärning, stubbfräsning och konsultation.

Från oss kan du oavsett behov förvänta dig professionell hjälp till arbetets helhet. Från planering och konsultation till avslutat arbete där vi lyhört förhåller oss till dina personliga förväntningar.

Trädvård

Det är sällan helt enkelt att diagnostisera ett träds faktiska hälsa och kanske heller inte självklart hur de ska vårdas på optimalt sätt. Som arborist däremot är vi djupt kunniga inom alla trädvårdsområden och delar gärna med oss av vår expertis.

En av de vanligaste uppgifterna vi anlitas för är beskärning vilket med fördel kan genomföras året om. Dels för att upprätthålla dess hälsa, men också för att påverka dess utseende genom storlek och form. Utöver det kan vi även agera rådgivande och besiktiga samt inventera dina träd för att skapa individuella vårdplaner. Har du planer på nya planteringar kan vi hantera både själva plantringen och inköp av respektive växter. Kontakta oss då gärna med framförhållning så att vi hinner diskutera fram lämpligast planteringstid och genomförande. 

Trädfällning

För en riskfri fällning krävs det både gedigen kunskap och tillgång till adekvat utrustning. Vi börjar alltid med en genomgående riskanalys där vi ringar in potentiella hinder och risker. I de fall vi bedömer att omgivningen tillåter väljs i första hand markfällning där mesta delen sköts från marken. Då det rör sig om större träd, mer komplexa placeringar eller skadade är dock sektionsfällning ett tryggare alternativ. Vi klättrar här upp i trädet och kapar det del för del för att därefter fira ner bitarna i etapper. Skulle det bli nödvändigt finns även skylift och mobilkran att ta hjälp utav.

Självklart har vi även möjlighet att fräsa bort stubben som kvarstår och hantera bortforslingen av restmaterial. Det tas då omhand och tippas för flisning så att värmekraftverken sedan kan återanvända det.

Rätt hjälp till dig i Södertälje

Behöver du hjälp med att ta ner ett träd som står i vägen eller har du problem med skötseln av dina träd? Tveka inte utan kontakta oss så hjälper vi dig i Södertälje med att lösa problemen. Fyll i kontaktformuläret här nedan eller ring om du behöver svar på eventuella frågor omgående. 

Vill du bli kontaktad?