Arborist i Sollentuna

Vill du bli kontaktad?

Arborist i Sollentuna

Ett korrekt förfarande vid en trädfällning och trädvård är viktigt för såväl säkerheten som trädets fortsatta hälsa. Här är erfarenhet och grundläggande kunskap betydande genom både planeringen och själva genomförandet. Något vi på Svensk Trädservice har gott utav och gärna delar med oss av till dig i Sollentuna. Oss kan du vända dig till både för professionell hjälp till din fällning eller för assistans från en utbildad arborist. Lyhörda formar vi hjälpen efter önskemål och behov med fokus på smarta, kostnadseffektiva och långsiktiga lösningar. 

 

Vill du bli kontaktad?

Rätt hjälp för säker trädfällning

För att genomföra en trädfällning på ett korrekt sätt krävs både erfarenhet, kunskap och relevanta redskap. Det gäller projektets helhet, från inledande planering till genomförande och avslut. 

Innan arbetet påbörjas vill vi först veta mer om dina personliga önskemål och därefter följer en grundlig bedömning av projektet. Vi kontrollerar då arbetets förutsättningar genom att bedöma potentiella risker för att sedan välja bäst lämpad metod. Markfällning är det vanligaste där allt arbete sker från mark, men vid behov av större säkerhet är sektionsfällning lämpligare. Då klättrar vi upp i trädet för nedtagning i etapper och vid behov tar vi även hjälp av mobilkran eller skylift. Oavsett trädets storlek, position och hälsa har vi full kapacitet att utföra arbetet på ett både smidigt och säkert sätt.

Innan vi packar ihop kan vi erbjuda stubbfräsning för att bli kvitt den kvarvarande stubben. Självklart kan vi även ta med oss resterna av det fällda trädet så att det tippas för flisning och återanvänds av värmeverken.

Kunnig hjälp till dig i Sollentuna

Har du ett träd som skulle behöva tas ner eller har du frågor kring träden och dess omvårdnad? Ta inga onödiga risker utan vänd dig till oss direkt istället. Efter lång tid i branschen är vi väl införstådda med vad som krävs och hur vi ska hantera alla uppdrag på ett professionellt och säkert sätt. Våra tjänster riktar sig till både privata personer, kommuner, företag och fastighetsskötare i Sollentuna. Fyll i vårt kontaktformulär eller ring för att få svar direkt på eventuella frågor.

Vill du bli kontaktad?

Trädvård

För en person utan grundläggande kunskap kan det vara svårt att värdera ett träds hälsa eller form av skötsel. Ett område en arborist däremot är expert inom. Vi vet vad som krävs för optimalt välmående och delar gärna med oss av vår kunskap genom både råd och fysiska insatser. Vi erbjuder beskärning, kan ge konsultation men också inventera och besiktiga träden för att därefter forma individuella vårdplaner. Därtill kan vi också hjälpa dig med planteringen av nya träd och då även hantera beställningar och inköp.

Som arborist är huvuduppgiften att leverera exakt den omvårdnad var träd behöver för att skapa goda förusättningar till ett vacker, långt och välmående liv.

Vill du bli kontaktad?

Trädfällning i Sollentuna

Professionell trädfällning och trädvård 

Svensk Trädservice är ett företag med stor kompetens och erfarenhet inom trädfällning och trädvård. Våra skickliga arborister hjälper privatpersoner, företagskunder och kommuner med allt inom trädvård. Vi erbjuder dig som kund flera olika tjänster, som till exempel trädbeskärning och trädfällning i Sollentuna. 

När du anlitar oss på Svensk Trädservice för att fälla träd så utgår vi från samma rutiner och säkerhetsfokus. Varje träd är unikt, därmed krävs en riskanalys för att se hur just ditt träd är placerat. Faktorer som också spelar in är trädets vinkel, storlek och närliggande miljö. Vi anpassar vårt arbete beroende på din situation och ser till att riskerna är så minimala som möjligt inför utförandet. Det finns två olika metoder som vi arbetar med vid trädfällning i Sollentuna. Det är markfällning och sektionsfällning. Vanligtvis kan vi såga ner träd direkt från marknivå. Dock finns det fall då trädet är för stort för markfällning. Det kan också vara placerat i ett tätbebyggt område vilket gör att sektionsfällning är en bättre metod. Då sågar våra arborister ner trädet i sektioner för att trädfällningen inte ska orsaka skada på omgivningen. 

Vi har alltid säkerhet i fokus och ser till att din trädfällning i Sollentuna alltid görs med trygghet och skicklighet. Våra arborister har lång erfarenhet inom yrket, därför är du i trygga händer när du anlitar oss. Vi erbjuder även hjälp med trädbeskärning och planteringar. Med bred kompetens kan vi erbjuda helhetslösningar som passar för dina behov. Du är varmt välkommen att kontakta oss för trädfällning i Sollentuna!