Trädfällning i Solna

Vill du bli kontaktad?

Din arborist i Solna

Professionell hjälp till trädfällning och trädvård

Korrekt agerande vid fällningar och trädvård är betydelsefullt för såväl säkerhetsaspekter som trädets fortsatta välmående. Det krävs både grundläggande kompetens och erfarenhet för att planera och hantera uppgiften på absolut bästa sätt. Något som vi på Svensk Trädservice AB mer än gärna delar med oss av. 

Tveka inte utan vänd dig till oss varesig det gäller en trädfällning, trädbeskärning eller allmänna råd. Vi åtar oss alla former av trädrelaterade arbeten oberoende av dess storlek, svårighetsgrad och komplexitet. Oavsett uppdrag är det dina önskemål som står i fokus och vårt mål är att besvara dem med såväl långsiktiga och smarta som kostnadseffektiva lösningar.

 

Vill du bli kontaktad?

Våra tjänster

Trädfällning, trädbeskärning, stubbfräsning, bortforsling, plantering och konsultation.

När du anlitar oss kan du förvänta dig kunnig hjälp till projektens helhet – Från projektering och konsultation till färdigställt arbete. Vi väljer omsorgsfullt metoder och redskap med hänsyn till rådande förutsättningar och håller oss lyhörda så att resultatet överensstämmer det efterfrågade. Givetvis kan du även efter avslut kontakta oss för vidare råd och vi dyker upp för uppföljning liksom ytterligare insatser.

Trädfällning

För att ta ner ett träd på ett riskfritt sätt behöver man både kunskap och ändamålsenlig utrustning. Inledningsvis startar vi också alltid med en genomgående riskanalys där vi ringar in potentiella problem och hinder. I fall då vi bedömer att omgivningen inte utsätts för fara genomför vi uppgiften med traditionell markfällning. Gäller det däremot ett större träd, eller något som står mer komplext väljer vi sektionsfällning som säkrare alternativ. Då klättrar vi upp i trädet för att sedan ta ner det i etapper och fira ner det varsamt bit för bit. Här kan även skylift eller mobilkran involveras om så anses nödvändigt.

Innan vi lämnar kan vi givetvis fräsa bort den kvarvarande stubben och forsla bort allt material från trädet. Trädresterna tippas omgående för flisning för att sedan kunna återanvändas av värmekraftverken. 

 

Trädvård

Det är långt ifrån enkelt för en oerfaren att bedöma ett träds hälsa eller känna till hur trädet ska behandlas på bästa sätt. Något vi med lång yrkeserfarenhet som arborist däremot är djupt kunniga inom. Oss kan du kontakta oavsett fråga eller om du behöver lite tips och råd kring trädvård.

Trädbeskärning är något av det vanligaste vi anlitas för och som vi därmed också har gedigen kunskap kring. Vi hjälper mer än gärna även till när det ska planteras nytt och det går även bra att beställa plantorna genom oss. Var då gärna ute i god tid och ta in oss redan i planeringen så att vi kan vara med och planera för bästa tid och genomförande. Vi kan också bistå med konsultation och rådgivning rörande inventeringar, besiktningar och personligt framtagna trädvårdsplaneringar. Som arborist är vi väl medvetna om alla faktorer som kan påverka ett träds välmående. Vår uppgift är att ge dina träd rätt omsorg och optimala förutsättningar för ett friskt, långt och välmående liv.

Ytterligare exempel på situationer där du bör kontakta en arborist

  • Om du upptäcker ett stort antal döda grenar då detta kan indikera på att trädet inte mår riktigt bra. Alla grenar som dött i en omfattning om över fem centimeter ska vidare alltid tas bort omedelbart.
  • Efter att en storm dragit över kan våra kunskaper vara värdefulla. Här kan man behöva se över trädens skick för att urskilja eventuella faror i tidigt stadie. Givetvis hjälper vi dig även med att åtgärda eventuella fel vi upptäcker.
  • Svamppåväxt är direkt livsfarligt för ett träd och ska ses över omgående av en arborist. 
  • Självklart är det också läge att ringa om du misstänker att ett träd kan utgöra fara för din egendom. Också om de blivit för stora, skymmer kvällssolen eller önskas bort av rent estetiska skäl.

Vill du bli kontaktad?

Pålitlig samarbetsparter till dig i Solna

Vi som arbetar på Svensk Trädservice AB har både omfattande kompetens och lång erfarenhet från branschen. Med stor kapacitet kan vi erbjuda tjänster till såväl privatpersoner som företag, kommuner och fastighetsägare i Solna. Vi är oerhört tacksamma för den stora kundkrets vi har idag men kämpar hårt för att även fortsätta växa. Målet är att vara det självklara valet att kontakta vid behov av hjälp till alla sorters trädrelaterade problem eller arbeten.

Vill du bli kontaktad?

Kontakta oss omgående

Vill du ha hjälp med att vårda dina träd, se över deras hälsa eller önskad tradfallning? Tveka inte utan kontakta oss redan idag så tar vi tillsammans fram en lämplig lösning. Fyll i vårt kontaktformulär så återkommer vi så snart som möjligt. Vi finns här för er alla i Solna närhelst ni önskar hjälpen varesig det rör sig om mindre, större eller mer problematiska projekt.

Vill du bli kontaktad?