Trädfällning

Vill du bli kontaktad?

Kranfällning

Kranfällning görs oftast med extremt stora träd eller när de står svåråtkomligt till. Vid kranfällning lyfts hela sektioner bort från trädet för att på så sätt effektivisera arbetet och få en kostnadseffektiv lösning.

Markfällning

Markfällning gör man från marken vilket innebär att man fäller hela trädet.

Sektionsfällning

Sektionsfällning innebär att man klättrandes tar ner trädet bit för bit.

Nerfirning

Nerfirning är en effektiv men teknisk uppgift som kräver hög erfarenhet, man jobbar med rep, block och friktionstrummor för att kunna fira ner trädet i bitar på ett kontrollerat sätt och gör därför ingen skada på omgivningen.

Skylift

Skylift används när trädet är så pass dåligt strukturellt att man inte kan utföra arbetet klättrandes.

TrädFällning

Vi utför all slags trädfällning och anpassar tillvägagångssättet efter trädets storlek och placering. Några vanliga metoder är markfällning, sektionsfällning och nerfirning. I vissa sällsynta fall använder vi oss också av mobilkran eller skylift. Självklart kan vi fräsa bort stubben och transportera bort allt material från trädfällningen om så önskas.

Vill du bli kontaktad?