Trädfällning i Stockholm

Vill du bli kontaktad?

Tillvägagångssätt vid en trädfällning

En trädfällning kan bli aktuell av flertalet skilda anledningar. Det kan exempelvis vara för att marken behöver frigöras för ett kommande bygge. Kanske är det gammalt och skadat vilket innebär risker. Det kan också vara rent estetiska skäl eller att trädet står placerat så att det skymmer solen. 

Innan arbetet påbörjas är det viktigt att man gör en grundlig bedömning för vidare planering. Vi börjar därför med att kontrollera dess hälsa, lutning och potentiella risker för kringliggande byggnation och egendom. Vår sammanfattade information och värdering av uppdragets karaktär avgör därefter vilken metod som ska väljas. Vanligast markfällning, alternativ sektionsfällning och nerfirning i fall då det rör sig om mer komplexa uppdrag. Efter besiktningen får du ta del av vår planering och en tydlig offert på arbetet. Oavsett storlek, hälsa, position och önskemål har vi såväl kapacitet som kunskap att vara behjälpliga dig i Stockholm på bästa tänkbara sätt.

Vill du bli kontaktad?

För en säker trädfällning i Stockholm

För att hantera en trädfällning rätt på ett smidigt och säkert sätt fordras både kunskap, erfarenhet och adekvata redskap. Det gäller hela uppdraget, från planering till dess genomförande. Ta inga risker genom att utföra arbetet själv. Vänd dig till oss istället så utför vi uppgiften åt dig. Hör även av dig om du har några frågor, vill ta del av en offert eller få hjälp och rådgivning. Vi finns tillgängliga för rätt form av hjälp till alla i och runt om Stockholm då det är dags för en trädfällning. Fyll i det kontaktformulär du finner här nedan så återkommer vi snart för att diskutera fram en passande lösning.

Från uppgiftsbedömning till bortforsling

Markfällning är den vanligaste metoden vid trädfällning där mesta delen av arbetet genomförs från marken, men den förutsätter vissa omgivningskrav. Det vill säga att trädet inte står för nära några fastigheter, elledningar, en altan eller annat som skulle kunna ta skada av arbetet. Något vi givetvis är noggranna med att granska vid den inledande bedömningen.

Sektionsfällning är en annan metod lämpad för uppdrag där vi behöver vidta extra försiktighetsåtgärder med hänsyn till omgivningen. Med särskild teknik och utrustning klättrar vi då upp i trädet för att sedan ta ner det bit för bit. I de fall det anses lämpligt släpps bitarna ner allt eftersom, men vi kan också använda oss av rep för att fira ner dem försiktigt. Står trädet placerat intill en väg, om det finns mycket ledningar ikring eller om det är i riktigt dåligt skick kan vi även ta hjälp av mekanisk utrustning för att tryggt ta ner trädet i delar.

När trädet sedan är nedtaget kan vi givetvis hjälpa dig med att bli kvitt den återstående stubben. Även bortforsling av allt material från trädet som sedan tas omhand för flisning och återanvänds av värmekraftverken. 

Vill du bli kontaktad?

Trädfällning i Stockholm

Trädfällning och trädvård i Stockholm

Behöver du hjälp med trädfällning i Stockholm? Svensk Trädservice är ett företag som hjälper dig i Stockholm med både trädvård och trädfällning. Våra skickliga arborister har lång erfarenhet och stor kompetens inom trädvård och fällning av träd. Vi hjälper dig som bor i Stockholm med trädfällning!

När du anlitar oss så blir din trädfällning gjort på ett korrekt sätt. Vi på Svensk Trädservice har både privatpersoner och företag som kunder. Vi hjälper även vid trädvård för fastigheter och kommuner. Med bred kompetens inom trädskötsel kan vi erbjuda flera tjänster inom trädvård. Det finns många anledningar till att vilja beskära eller fälla ett träd. Trädet kanske skymmer utsikt, är dåligt placerad eller skadat. Oavsett anledning så ser vi till att din trädfällning i Stockholm sker på ett säkert och noggrant sätt. Vi på Svensk Trädservice prioriterar din och din omgivnings säkerhet, därför gör vi alltid en riskanalys innan vi påbörjar en trädfällning i Stockholm. Vi vidtar säkerhetsåtgärder och ser till att resultat blir lika bra som vägen dit. Med lång erfarenhet har vi stor vana av olika slags träd i alla storlekar. Beroende på ditt träds storlek, vinkel och planering anpassar vi vårt arbete för just din situation. Vi utför arbetet med en markfällning eller en sektionsfällning. Vanligtvis sker en trädfällning i Stockholm från marknivå men om trädet är högt eller befinner sig i närheten av andra träd så kan en sektionsfällning vara mer lämplig. Alla träd är unika, därför anpassar vi vårt arbete efter dina behov och önskemål.

 Det är väldigt viktigt för oss att ditt träd fälls utan att skador sker på omgivningen. Om du vill fälla ett träd i ett tätbebyggt område ser vi till att utföra en sektionsfällning för att ingen närliggande omgivning ska komma till skada. 

Med stor kompetens inom trädvård och trädfällning är du i Stockholm i trygga händer när du anlitar oss. Vi bortforslar även allt material från trädet, så som grenar och virke. På så sätt sköter vi hela processen, från början till slut. Du är varmt välkommen att kontakta oss så ser vi till att hjälpa dig med din trädfällning i Stockholm!